Zorgen voor elkaar

Alle vormen van speciale zorg worden geregeld door zorgcoördinator Stieneke Lodeweges (s.lodeweges@baudartius.nl). Ook vertegenwoordigt zij de school in diverse samenwerkingsverbanden.

Onderwijs Zorg Steunpunt (OZS)
Onze zorg wordt vormgegeven vanuit het Onderwijs Zorg Steunpunt, bestaand uit de zorgcoördinator, een gezinsgeneralist en een onderwijsgeneralist. Wanneer een specifieke ondersteuningsbehoefte gesignaleerd wordt, leggen mentor en afdelingsleider dit voor aan het OZS-team.

Onderwijs Zorg centrum (OZC)
Het Onderwijs Zorg Centrum is een bovenschoolse voorziening van het Samenwerkingsverband VO Regio Zutphen e.o. Het OZC is bedoeld voor (tijdelijke) opvang en begeleiding van leerlingen die op school ernstige problemen ondervinden waarvoor niet direct een geschikte oplossing is. (www.ozc-zutphen.nl)

Trainingen
Faalangst: voor leerlingen die erg onzeker zijn of bang zijn om fouten te maken bestaat de mogelijkheid om een faalangstreductietraining te volgen.
Sociale vaardigheden: bij een training sociale vaardigheden wordt geleerd hoe je voor jezelf op kunt komen en hoe je kunt omgaan met reacties van anderen.
Rots en Water: bij deze psycho-fysieke training gaat het om bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen en te werken. Kenmerken van Rots en Water zijn doen/denken-verwoorden en het creëren van respect voor de ander. De training wordt gegeven tijdens de mentorlessen in klas 1 en 2.