Schoolkosten

Het overgrote deel van de kosten voor onderwijs neemt de overheid voor haar rekening. Er zijn echter ook schoolkosten die buiten deze bekostiging vallen. Daarvoor kloppen wij bij ouders aan. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage van velen, zou een behoorlijke versobering moeten worden doorgevoerd in de extra’s die wij juist als zeer waardevol ervaren.

Vrijwillige ouderbijdrage
Alhoewel de bekostiging door de overheid voldoende is om onze leerlingen op een behoorlijk niveau te onderwijzen, voorziet zij niet in door ons waardevol geachte toevoegingen. Gedacht kan worden aan excursies en werkweken, de organisatie van prestatieweken en het aanbieden van een Sport-, KC- en TN-lijn. De gevraagde vrijwillige ouderbijdrage wordt daarnaast ook besteed aan lessen en examens (met uitzondering van eventuele herexamens) voor Cambridge Engels en versterkt taalonderwijs Frans en Duits. Een volledig overzicht van alle onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage vind u hier.

Overige schoolkosten
De vrijwillige ouderbijdrage die wij van u vragen bevat ook de post ‘overige schoolkosten’. De jaarlijkse bijdrage aan de overige schoolkosten stelt ons in staat om op diverse terreinen dingen te doen die onze school typeren en bijzonder maken. Zoals culturele activiteiten waaronder de Grote Avond, het opluisteren van de diploma-uitreiking, buitenschoolse sportactiviteiten, de vieringen, diverse periodieken (jaarboeken voor examenklassen, schoolkrant, schoolgids) en uitgaven van de leerlingen- en ouderraad.