Documenten

Bevorderingsnormen
bevorderingsnormen schooljaar 2018 2019

Dyslexieprotocol
Dyslexieprotocol BC 2018-2019

Examenreglement
examenreglement Baudartius College 2018-2019

Jaarrooster
Jaarrooster 2018-2019

Jaarstukken
jaarstukken_2017

Klachtenregeling
KlachtenregelingAchterhoekVO

Leerlingenstatuut
leerlingenstatuut

Medezeggenschapsraad
Jaarverslag medezeggenschapsraad 2017-2018

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – Afwegingskader BC
Afwegingskader Meldcode 2019

Ondersteuningsprofiel
ondersteuningsprofiel_baudartius_college

Pestprotocol
pestprotocol

PTA’s
PTA mavo 3 2018-2019
PTA mavo 4 2018-2019
PTA havo 4 2018-2019
PTA havo 5 2018-2019
PTA vwo 4 2018-2019
PTA vwo 5 2018-2019
PTA vwo 6 2018-2019

Schoolgids
BC Schoolgids 2018-2019

Schoolkosten
Schoolkosten ouderbijdrage 2018-2019

Schoolplan
schoolplan_2016-2021

Toelatings- en plaatsingsbeleid
Toelatingsbeleid 2018

Verlof
Verlofregeling leerplicht 2018-2019
Aanvraagformulier verlof 2018-2019
Vrij voor bijzondere talenten

Ziek-beter-vrij
ziek-beter-vrij-briefje