Documenten

Bevorderingsnormen
bevorderingsnormen_2016-2017
protocollen_bij_bevorderingsnormen_2016-2017
doubleren 2016-2017

Cambridge Engels
cambridge_engels_spelregels

Dyslexieprotocol
Dyslexieprotocol

Examenreglementen
Examenreglement Havo 4 2017-2018
Examenreglement Havo 5 2017-2018
Examenreglement-Mavo-3-en-4-2017-2018
Examenreglement Vwo 4 2017-2018
Examenreglement Vwo 5 en 6 2017-2018

Jaarstukken
jaarstukken_2014
jaarstukken_2015
jaarstukken_2016

Klachtenregeling
2017, Klachtenregeling
2017, Klokkenluidersregeling
2017, stroomschema problemen, klachten
digitaal_klachtenformulier

Leerlingenstatuut
leerlingenstatuut

Medezeggenschapsraad
Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016

Naschools doorleren
naschools_doorleren_aanmeldingsformulier

Ondersteuningsprofiel
ondersteuningsprofiel_baudartius_college

Pestprotocol
pestprotocol

PTA’s
PTA VWO 6
PTA VWO 5
PTA VWO 4
PTA Mavo 4
PTA Mavo 3
PTA Havo 5
PTA Havo 4

Schoolgids
schoolgids_2016-2017

Schoolkosten
ouderbijdragen_2016-2017
besteding_overige_schoolkosten

Schoolplan
schoolplan_2016-2021

Stichtingsstatuten
statuten_stichting_baudartius

Toelatings- en plaatsingsbeleid
Beleid toelating en plaatsing 2017

Verlof
verlofregeling_leerplicht
aanvraagformulier_verlof
vrij-voor-sommige-bijzondere-talenten

Ziek-beter-vrij
ziek-beter-vrij-briefje