Documenten

Bevorderingsnormen
Bevorderingsnormen 2017-2018

Cambridge Engels
Regeling overgang leerjaar 1 en 2

Dyslexieprotocol
Dyslexieprotocol

Examenreglementen
Examenreglement Havo 4 2017-2018
Examenreglement Havo 5 2017-2018
Examenreglement-Mavo-3-en-4-2017-2018
Examenreglement Vwo 4 2017-2018
Examenreglement Vwo 5 en 6 2017-2018

Jaarstukken
jaarstukken_2014
jaarstukken_2015
jaarstukken_2016

Klachtenregeling
vertrouwenspersoon
2017, Klachtenregeling
2017, Klokkenluidersregeling
2017, stroomschema problemen, klachten
digitaal_klachtenformulier

Keuze-uren
Keuze-uren schooljaar 2017-2018

Leerlingenstatuut
leerlingenstatuut

Medezeggenschapsraad
Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017 v0.1

Naschools doorleren
naschools_doorleren_aanmeldingsformulier

Ondersteuningsprofiel
ondersteuningsprofiel_baudartius_college

Pestprotocol
pestprotocol

PTA’s
PTA V5 2017-2018
PTA V6 2017-2018
PTA V4 2017-2018
PTA H5 2017-2018
PTA H4 2017-2018
PTA M4 2017-2018
PTA M3 2017-2018

Schoolgids
schoolgids_2017-2018

Schoolkosten
Schoolkosten ouderbijdrage 2017-2018 def publ

Schoolplan
schoolplan_2016-2021

Stichtingsstatuten
statuten_stichting_baudartius

Toelatings- en plaatsingsbeleid
Beleid toelating en plaatsing 2017

Verlof
verlofregeling_leerplicht
aanvraagformulier_verlof
vrij-voor-sommige-bijzondere-talenten

Ziek-beter-vrij
ziek-beter-vrij-briefje