Documenten

Bevorderingsnormen
bevorderingsnormen_2016-2017
protocollen_bij_bevorderingsnormen_2016-2017
doubleren 2016-2017

Cambridge Engels
cambridge_engels_spelregels

Dyslexieprotocol
Dyslexieprotocol

Examenreglementen
examenreglement_mavo_2016-2017
examenreglement_havo_2016-2017
examenreglement_vwo_2016-2017

Jaarstukken
jaarstukken_2014
jaarstukken_2015
jaarstukken_2016

Klachtenregeling
klachtenregeling_baudartius_college
digitaal_klachtenformulier

Leerlingenstatuut
leerlingenstatuut

Medezeggenschapsraad
Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016

Naschools doorleren
naschools_doorleren_aanmeldingsformulier

Ondersteuningsprofiel
ondersteuningsprofiel_baudartius_college

Pestprotocol
pestprotocol

PTA’s
pta_m3_2016-2017
pta_m4_2016-2017
pta_h4_2016-2017
pta_h5_2016-2017
pta_v4_2016-2017
pta_v5_2016-2017
pta_v6_2016-2017

Schoolgids
schoolgids_2016-2017

Schoolkosten
ouderbijdragen_2016-2017
besteding_overige_schoolkosten

Schoolplan
schoolplan_2016-2021

Stichtingsstatuten
statuten_stichting_baudartius

Toelatings- en plaatsingsbeleid
Beleid toelating en plaatsing 2017

Verlof
verlofregeling_leerplicht
aanvraagformulier_verlof
vrij-voor-sommige-bijzondere-talenten

Ziek-beter-vrij
ziek-beter-vrij-briefje