Ouderbijdrage

Het overgrote deel van de kosten voor onderwijs neemt de overheid voor haar rekening. Er zijn echter ook schoolkosten die buiten deze bekostiging vallen. Daarvoor kloppen wij bij ouders aan. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage van velen, zou een behoorlijke versobering moeten worden doorgevoerd in de extra’s die wij juist als zeer waardevol ervaren.