Onze medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is op het niveau van stichting Achterhoek VO aanwezig in de vorm van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daarnaast heeft het Baudartius College een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, momenteel bestaande uit twaalf leden, waarvan zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De MR wordt rechtstreeks door en uit de ouders, leerlingen en het personeel gekozen. De MR volgt kritisch het beleid dat bestuur en schoolleiding ontwikkelen en heeft op diverse onderdelen advies- en instemmingsrecht.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018
Bericht MR december 2018

Leden:

P. Van der Boom, ouder en voorzitter  peter@vanderboomadvies.nl 
Mevr. M.A.D. van Duijvendijk-Bierman, ouder
Mevr. I. Fehmers, ouder

Mevr. N. Floris-Kempers, medewerker en secretaris
Mevr. M. van Gelder, medewerker
G.P. Koolstra, medewerker
Mevr. J. Royers, medewerker
Mevr. M. Verkerk-Maartense, medewerker
G. Wasseveld, medewerker

Merit Brunsveld, leerling
Sem van der Ree, leerling
Hanneke Roos, leerling

Leerlingen en ouders/verzorgers hebben daarnaast vertegenwoordigers in de leerlingenraad en ouderraad. Zij adviseren de schoolleiding.