Onze schoolgids

Download hier onze schoolgids 2019-2020.

Welkom

Het Baudartius College daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. Dit geldt voor iedereen: leerlingen én medewerkers. We staan in een rijke onderwijstraditie, van mavo tot gymnasium. We blijven ons ook altijd vernieuwen zodat jij na je middelbare school een goede start kan maken. Leren op onze school betekent veel zelfstandig werken, maar ook samenwerken in projecten in en buiten school. Er is veel aandacht voor je ontwikkeling als persoon. Lees hier meer over in het Schoolplan en de Schoolgids.

Onze leerling

Het is onze taak om je goed voor te bereiden op de uitdagingen die jouw omgeving biedt en je toe te rusten om als volwaardig lid van de gemeenschap en als individu te functioneren. Daarbij is het belangrijk dat wij blijven investeren in de relatie met onze leerlingen. We willen graag dat jij je goed voelt bij ons op school en dat je vertrouwen hebt in jezelf en anderen.

Onze collega

Op het Baudartius College levert elke medewerker een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan zowel de professionele als de sociale omgeving. Onze school geeft ruimte om te doen waarin je het best bent en daarin nog verder te groeien. Intervisie is daarbij vanzelfsprekend, want we werken in een lerende organisatie. Als we wijzer willen worden van elkaar, is het belangrijk om ervaringen uit te wisselen.

Ons bestuur en toezicht

Het dagelijks bestuur op het Baudartius College is in handen van rector Nadine Kuipers. Zij geeft samen met de teamleiders dagelijks leiding aan de school. Sinds augustus 2018 maakt onze school onderdeel uit van de samenwerkingsstichting Achterhoek VO. De medezeggenschapsraad geeft advies en heeft instemmingsrecht. 

Onze resultaten

Het Baudartius College geeft cijfers en krijgt cijfers. Maar alleen deze cijfers geven geen volledig beeld van onze school. Cijfers laten niet zien wat onze school belangrijk vindt. Wij willen elke leerling optimale kansen bieden om een zo ‘hoog’ mogelijk diploma te halen.

Ons logo

Hij wordt wel de swoosh van Baudartius genoemd, maar eigenlijk verwijst het logo van het Baudartius College naar de Hebreeuwse letter beet. Dit is de eerste letter van het boek Genesis, oftewel het begin van het begin. Je kunt er van alles in zien: een dak boven je hoofd, een steuntje in je rug, grond onder je voeten en een open blik op de toekomst.

foto: tijdens de Baudartiusdag vormden alle leerlingen samen ons logo.

Onze medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is op het niveau van stichting Achterhoek VO aanwezig in de vorm van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daarnaast heeft het Baudartius College een eigen medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, momenteel bestaande uit twaalf leden, waarvan zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De MR wordt rechtstreeks door en uit de ouders, leerlingen en het personeel gekozen. De MR volgt kritisch het beleid dat bestuur en schoolleiding ontwikkelen en heeft op diverse onderdelen advies- en instemmingsrecht.