Onze missie

Dit doen wij door:

• het talent en de motivatie van leerling én medewerker centraal te stellen;
• het belang van elke leerling en diens ontwikkeling tot een bekwaam, bewust en betrokken mens als
uitgangspunt te nemen;
• uitdagend en resultaatgericht onderwijs aan te bieden, met als hoofdcomponenten
– kennis en praktische vaardigheden
– burgerschap
– persoonsontwikkeling;
• een veilige, voedende en vertrouwensvolle omgeving te creëren waarin oprechte belangstelling
voor de ander voorop staat;
• permanente performanceverbetering: de kwaliteit van het onderwijs, van de docent en van de
ondersteunende organisatie zijn altijd onderwerp van gesprek;
• uit te gaan van vertrouwen en een beperkt aantal afspraken;
• te doen wat wij zeggen.