Onze kernwaarden

Respectvol
Deze waarde brengen we tot uiting in alles wat we ondernemen. Respectvol betekent dat we elkaar waardig bejegenen met respect voor de verschillen, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Of liever nog, juist dan. Respectvol betekent ook dat we waardering opbrengen voor ieders inbreng vanuit het besef dat ieder binnen zijn of haar mogelijkheden een bijdrage aan onze school levert.

Veilig
Wij vinden het belangrijk om op school een klimaat te creëren waarbij uitgedaagd worden niet hetzelfde betekent als voortdurend onder druk staan. Juist in een uitdagende leeromgeving zijn zorg en begeleiding van wezenlijk belang om een veilige inbedding te geven. Veiligheid is ook continuïteit en consistentie van handelen. We maken keuzes, ronden activiteiten af en leren van fouten.

Uitdagend
Het is onze taak om de leerlingen goed voor te bereiden op de uitdagingen die hun omgeving biedt en hen toe te rusten om als volwaardig lid van de gemeenschap en als individu te functioneren. We begeleiden hen ook bij keuzes naar een vervolgopleiding of werkend bestaan. Daarom geven wij bij de inrichting van het onderwijs prioriteit aan de kernwaarde uitdagend.

Belangstellend
In de eerste plaats stellen we letterlijk belang in de kwaliteit van ons onderwijs. We willen in alle opzichten voldoen aan de kenmerken van een goede school. Om een constante kwaliteit te waarborgen hebben we duidelijke afspraken en procedures nodig. Deze maken het ons mogelijk om de leerling centraal te stellen, in de wetenschap dat ons handelen goed gefundeerd is. Zoals elke leerling uiteindelijk verantwoordelijk is voor de eigen leerprestaties, zo is elke medewerker verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen bijdrage. Evengoed zien wij de kwaliteit van ons onderwijs ook als een collectieve prestatie. Om die met elkaar te kunnen waarborgen is het belangrijk dat we van elkaar weten wat we doen. We stellen ons dus belangstellend op naar elkaar.