Onze collega

Juist in een uitdagende leeromgeving zijn zorg en begeleiding van wezenlijk belang om een veilige inbedding te geven, dat geldt niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor alle medewerkers. Zorg en begeleiding vormen de onderdelen van ons werk waarmee we bij uitstek veiligheid, aandacht en een respectvolle benadering waarborgen.

We vormen een eenheid als organisatie, met medewerkers die betrokken zijn bij de inhoud én ook bij de organisatie als geheel. Samenwerking is de norm, iedereen is bereid om elkaar te helpen. Naast uitdagend is belangstellend de belangrijkste waarde die aan ons personeelsbeleid ten grondslag ligt: wie initiatief neemt, wordt gezien.