Ons bestuur en toezicht

Het Baudartius College maakt per 1 augustus 2018 onderdeel uit van Achterhoek VO (www.achterhoekvo.nl). Dit is als samenwerkingsstichting het bevoegd gezag van dertien scholen in de regio, waaronder het Baudartius. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; De heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur. De rector geeft samen met de afdelingsleiders dagelijks leiding aan de school.

Medezeggenschap

Medezeggenschap is op het niveau van de stichting aanwezig in de vorm van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Daarnaast heeft het Baudartius College een eigen medezeggenschapsraad (MR). Lees hier meer over onze medezeggenschapsraad.