BClean afvalscheiding

BClean: samen voor een schone school!

Start scheiding restafval en PMD aan de Berkenlaan

Op veel middelbare scholen eindigt afval als restafval, waardoor waardevolle grondstoffen zoals plastic verloren gaan. Wij willen het tij keren en zijn hiermee de school de eerste school in het werkgebied van Circulus-Berkel die gescheiden afvalinzameling introduceert.

Aan de Berkenlaan starten we op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid,  met het gescheiden inzamelen van verpakkingen van plastic, metalen (blik)  en drankpakken (PMD). Wij worden daarin ondersteund door de gemeente Zutphen en Circulus-Berkel, die met de school een pilot starten naar gescheiden inzameling van PMD. In het gebouw zijn daarvoor 40 speciaal bestickerde containers opgesteld. Die moeten onze leerlingen en medewerkers het zo makkelijk mogelijk maken hun dagelijkse afval te scheiden.

Op vrijdag 7 oktober werd het programma, dat de naam BClean draagt,  feestelijk afgetrapt. Dat gebeurde door wethouder Coby Pennings. Zij gaf samen met rector Andries Mulder en Huub Vervoorn (directeur publieke sector Circulus-Berkel) het startschot voor een digitale speurtocht naar waardevolle grondstoffen in het schoolgebouw. Ook deelde zij stempels uit aan leerlingen die hun afval in de juiste bak deponeerden (zie foto).

Digitale speurtocht
Een door ons opgezet introductieprogramma moet leerlingen bewust maken van het belang van afvalscheiding en hen daarbij op weg helpen. Onderdeel daarvan zijn de digitale speurtocht waarbij leerlingen duurzame prijsjes kunnen winnen en aandacht voor afvalscheiding in alle klassen tijdens de dagopeningen.

Verder zullen wij de komende tijd de hoeveelheden gescheiden ingezamelde PMD meten en de resultaten daarvan communiceren. Wij betrekken ook de ouders bij het nieuwe beleid, zij kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren door hun kinderen een drinkbeker en broodtrommel mee te geven in plaats van wegwerpflesjes en broodzakjes.

Eerste school
Het Baudartius College is de eerste middelbare school in de regio die op deze manier aan de slag gaat met afval scheiden. De gemeente Zutphen en Circulus-Berkel ondersteunen ons daarbij. Eerder werd in het werkgebied van Circulus-Berkel, dat acht gemeenten beslaat, het afvalscheidingsprogramma CleanWise op basisscholen geïntroduceerd. Daar doen inmiddels tientallen basisscholen in Deventer, Doesburg, Lochem, Bronckhorst en Zutphen aan mee.

Minder afval
De aandacht voor het scheiden van afval op (en rond) school past binnen het programma Schoon Belonen van Nederland Schoon.  Doel daarvan is de hoeveelheid zwerfafval en restafval die buitenshuis ontstaat, sterk te verminderen.
bclean3