Afscheid mw. Breukink

Woensdag 15 juli heeft onze oud-conrector mevrouw Breukink-de Vin na 40 jaar tijdens een voor haar georganiseerde receptie afscheid genomen van onze school. Ze heeft zich sinds 1979 op veel verschillende vlakken ingezet voor onze school. Van lesgeven in het vak Nederlands tot het medebesturen van onze school. Bij het afscheid heeft ze een mooie broche en natuurlijk bloemen ontvangen namens de school. Wij wensen haar een goed pensioen.