Naschools leren

Op het Baudartius College bieden we de leerlingen de mogelijkheid om na school hun huiswerk te komen maken of hulplessen te krijgen. Dit is een extra steuntje in de rug. De leerlingen in klas 1 hebben een compact rooster, wat inhoudt dat er 3 dagen tot en met het 6e uur les is. In het 7e uur is dan ruimte voor extra ondersteuning. Gymnasiasten kunnen 1 dag in de week naar naschools leren.
Het naschools leren (NSL) is gratis en is bedoeld voor alle leerlingen in de brugklas. Aanmelding loopt via de mentor.
Leerlingen kunnen op maximaal 3 dagen in de week kiezen uit:
  • Ondersteuning bij het maken van schoolwerk;
  • Hulplessen voor vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde;
  • Hulples rekenen;
  • Hulples diataal (tekstbegrip en woordenschat).