Digitaal leren en werken

iPad
Wij zien de iPad als een digitaal hulpmiddel, ter ondersteuning van boeken. Voor vragen over de iPad kun je je melden bij de systeembeheerder: meneer Bijsterveld (c.bijsterveld@baudartius.nl).

Magister
Via Magister kunnen leerlingen en ouders de studieresultaten en aanwezigheidsregistratie bekijken en gebruik maken van de Elektronische Leeromgeving (ELO). Via de ELO kunnen zij roosters en studiewijzers/huiswerk voor elk vak bekijken. Ook is het mogelijk om opdrachten in te leveren via de ELO. Inloggegevens worden door de systeembeheerder (c.bijsterveld@baudartius.nl) digitaal verstrekt.