AB3C opent schooljaar met ‘cycling diner’

Om het jaar ‘17-’18 een leuke start te geven besloot AB3C op 26 september een eetmarathon te houden met de klas. Op vier verschillende adressen kon een gang worden genuttigd, waarna elk groepje doorreed naar een volgend adres voor een volgende gang.